Πιστοποιήσεις και Οργανισμοί

Όντας μία εταιρεία προσανατολισμένη στην έρευνα, η devolo προτίθεται πάντοτε να παρουσιάζει την τεχνογνωσία της σε ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους φορείς και να υποστηρίζει δοκιμασμένα στην πράξη και ανοιχτά πρότυπα, με τη βοήθεια των άλλων μελών.
Η devolo AG προάγει τα διεθνή πρότυπα και είναι μέλος των κοινοπραξιών IEEE, Powerline® Powerline Alliance, EEBus e.V. και OMS Group.

ISO 9001

ISO 9001Η υψηλή ποιότητα και η ικανοποίηση των πελατών της αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές της devolo AG. Για τον λόγο αυτόν αποφασίσαμε το λανσάρισμα ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας και από τις αρχές του 2011 φέρουμε ήδη πιστοποίηση ISO. Μέσω του συστήματος διαχείρισης ποιότητας η επιχείρηση εξακριβώνει, ποιες προδιαγραφές στους τομείς παροχής υπηρεσιών και παραγωγής πρέπει τροποποιηθούν για να αυξηθεί η αποδοτικότητα και να διασφαλιστεί η ποιότητα σε όλα τα τμήματα και σε όλες τις διεπαφές. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας πληροί το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας DIN EN ISO 9001. Το λανσάρισμα και η πιστοποίηση υποστηρίχτηκε και υλοποιήθηκε από το TÜVRheinland.

Wi-Fi-Allianz

Wi-Fi-AllianzΗ συμμαχία Wi-Fi-Alliance είναι ένας συνασπισμός κατασκευαστών WLAN που ασχολείται με την διαλειτουργικότητα των προϊόντων WLAN, την εξέταση αυτών και την πιστοποίησή τους. Για να πληρούνται οι πιο υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις, τα προϊόντα WLAN της devolo πιστοποιούνται από την Wi-Fi-Alliance.

Home Gateway Initiative (HGI)

Home Gateway Initiative (HGI)Η devolo είναι μέλος του Home Gateway Initiative (HGI). Η HGI δημοσιεύει τις απαιτήσεις υλικού και λογισμικού για το ψηφιακό σπίτι, για σύνδεση καταναλωτών και παρόχων υπηρεσιών. Εδώ περιλαμβάνονται τα Home Gateway, τα οικιακά δίκτυα και οι συσκευές οικιακών δικτύων.

ETSI

ETSIΤο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) θέτει παγκοσμίως ισχύοντα πρότυπα για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (IKT). Η επιτροπή ETSI technical committee PLT (τηλεπικοινωνίες Powerline) τυποποιεί συστήματα PLC και ερευνά τις τεχνικές προϋποθέσεις για την αποφυγή παρεμβολών για τους χρήστες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

IEEE

IEEEΤο IEEE είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική ένωση παγκοσμίως για την προαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών. Η devolo χρησιμοποιεί και προάγει τα διεθνή πρότυπα και είναι μέλος της κοινοπραξίας IEEE. Στα πλαίσια αυτού του ρόλου της η devolo έχει επηρεάσει σημαντικά το πρότυπο IEEE-1901.

BITKOM

BITKOMΗ devolo είναι ενεργό μέλος του BITKOM e.V. Η BITKOM είναι ο εκπρόσωπος του κλάδου IT, τηλεπικοινωνιών και νέων μέσων. Η BITKOM εκπροσωπεί πάνω από 1.700 επιχειρήσεις, εκ των οποίων άνω των 1.200 είναι άμεσα μέλη.

G3-PLC Alliance

G3-PLC AllianceΗ συμμαχία G3-PLC ιδρύθηκε με σκοπό την υλοποίηση της τεχνολογίας G3-PLC σε εφαρμογές Smart Grid, την υποστήριξη και την προώθηση. Η devolo είναι μέλος και εργάζεται ενεργά σε διάφορες ομάδες.

EEBus e.V.

EEBus e.V.Με την ιδιότητα μέλους στον οργανισμό EEBus e.V. η devolo εισέρχεται σε μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες ορισμού πρότυπων στον τομέα της έξυπνης επικοινωνίας. Τα μέλη αυτού του φορέα αναπτύσσουν από κοινού ένα τυποποιημένο concept δικτύωσης που εμπεριέχει Smart Grid και το Smart Home.

OMS-Group

OMS-GroupΓια την τυποποίηση της επικοινωνίας των μετρητών κατανάλωσης εντός των πλαισίων του Smart Home συνεργάστηκαν επώνυμες Ενώσεις και επιχειρήσεις με το OMS Group. Με το "Open Metering System Specification" ο οργανισμός ανέπτυξε το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13757-x για περιφερειακούς μετρητές. Έτσι η devolo παρέχει ένα προϊόν που διασφαλίζει σταθερή και ασφαλή μεταφορά των δεδομένων των μετρητών.

Με τη χρήση των υπηρεσιών μας , συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies . Περαιτέρω πληροφορίες OK