Τι θεωρούμε σημαντικό

Η devolo από την ίδρυσή της έχει επιλέξει ένα μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης βασισμένο σε θεμελιώδεις αξίες, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και βιώσιμη εμπορική δραστηριότητα. Οι κατευθυντήριες γραμμές μας διέπονται από τις ανάγκες και την υπευθυνότητα.
Οι αξίες εδώ στην devolo αποκτούν καθημερινά ζωή μέσα από το παράδειγμά μας. Αντικατοπτρίζουν τις αξίες του προσωπικού μας και αποτελούν βασικό δομικό στοιχείο της επιχείρησής μας.

1. Πελατοκεντρικός προσανατολισμός

Μιλάμε τη γλώσσα του κάθε πελάτη μας, τον ακούμε και μαθαίνουμε από τις εμπειρίες του. Έτσι μαθαίνουμε την αγορά του και κατανοούμε τις ανάγκες του. Η πελατοκεντρικότητα αποτελεί τη βάση κάθε τομέα δραστηριότητας της επιχείρησής μας.

2. Ποιότητα

Είναι η απαίτηση που θέτουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας: θέλουμε να κατέχουμε ηγετική θέση στην αγορά και ως προς την ποιότητα. Για αυτό επιδεικνύουμε μία εξαιρετικά ετική εργασιακή ηθική από την πρώτη έως την τελευταία επαφή με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας και προάγουμε την ανάπτυξη των δικών μας λύσεων, πολλές από τις ποίες προστατεύονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

devolo clients quality
devolo Innovation

3. Καινοτομία

Η devolo είναι παγκοσμίως γνωστή για το ερευνητικό και αναπτυξιακό της πνεύμα. Οι τεχνολογίες και καινοτομίες μας είναι πάντα ένα βήμα μπροστά και έτσι οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι εξαιρετικά δελεαστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Δίνουμε το ρυθμό στις αγορές.

4. Συγκέντρωση

Επικεντρώνουμε την προσοχή μας στον βασικό πυρήνα των ικανοτήτων μας: Η τεχνολογία μας καθιστά δυνατή την έξυπνη και αποδοτική μετάδοση δεδομένων. H εστίαση σε υτό που είμαστε εξαιρετικά ικανοί μας βοηθά στην επίτευξη επιτυχιών μακροπρόθεσμα.

5. Συνεργάτες

Οι συνεργάτες μας αποτελούν ένα υψηλών απαιτήσεων δυναμικό γνώσης και εμπειρίας. Αυξάνουμε την αποδοτικότητά μας μέσω διαρκούς, προσανατολισμένης στις ανάγκες της αγοράς εκπαίδευση και περαιτέρω εκπαίδευση, προάγοντας μία νοοτροπία και μία πρακτική προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων και την ποιότητα.

6. Συνεργασίες

Η επιχειρηματική μας κουλτούρα διέπεται από πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Είμαστε πάντα ανοιχτοί στον διάλογο. Η επαγγελματική ομαδική εργασία αποτελούν τα θεμέλια των επιχειρηματικών μας σχέσεων και χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μας με τους άλλους.

7. Σταθερότητα

Στόχος μας είναι η βιώσιμη, κερδοφόρα ανάπτυξη, η οποία διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και το μέλλον της επιχείρησης.

devolo employees
Με τη χρήση των υπηρεσιών μας , συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies . Περαιτέρω πληροφορίες OK