Δήλωση περί προστασίας δεδομένων

Η devolo AG θεωρεί πολύ σημαντικό ζήτημα την προστασία των αρχείων των προσωπικών σας δεδομένων. Επιθυμούμε να γνωρίζετε πότε συλλέγονται ποια αρχεία και πώς τα χρησιμοποιούμε. Έχουμε λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με τα οποία διασφαλίζεται ότι οι προδιαγραφές της προστασίας δεδομένων τηρούνται τόσο από εμάς όσο και από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.
Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέλιξης των ιστοσελίδων μας και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών, ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας για εσάς, ενδεχομένως να απαιτηθούν τροποποιήσεις αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να διαβάζετε από καιρού εις καιρόν ξανά αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα ονομάζονται τα στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να πληροφορηθούν τρίτοι για τις προσωπικές ή λοιπές υποθέσεις σας. Στοιχεία, βάσει των οποίων δεν μπορεί να αποκτηθεί (ή μπορεί να αποκτηθεί μόνο με δυσανάλογη δαπάνη) πρόσβαση στο πρόσωπό σας, όπως π.χ. σε περίπτωση χρήσης ψευδώνυμων ή ανώνυμων στοιχείων, δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

Χρησιμοποιεί η devolo AG cookies;

Η devolo AG χρησιμοποιεί τρία διαφορετικά είδη "cookies" (μικρά αρχεία με στοιχεία ρύθμισης παραμέτρων). Το πρώτο είδος χρησιμεύει στη συνέχιση της συνεδρίας κατά την αλλαγή σελίδων, το δεύτερο είδος για την προστασία της ακεραιότητας της συνεδρίας και το τρίτο για την εκ νέου αναγνώριση ταυτότητας σε μελλοντικές επισκέψεις. Τα δύο πρώτα είδη δεν αποθηκεύονται και εκπνέουν για τις επισκέψεις των συνδεδεμένων χρηστών μετά από έως 120 λεπτά το πολύ, ενώ για τις επισκέψεις των μη συνδεδεμένων χρηστών μετά από 20 λεπτά το πολύ, ή κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Το τρίτο είδος έχει χρονική διάρκεια 2 ετών και ανανεώνεται σε κάθε επίσκεψη. Εφόσον προκύπτει σχετική ανάγκη, ορισμένοι επιλεγμένοι συνεργάτες τοποθετούν και αυτοί ανώνυμα cookies, μέσω των οποίων πάντως δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης συγκεκριμένου μεμονωμένου χρήστη. Η χρήση των υπηρεσιών μας είναι δυνατή ακόμη χωρίς cookies. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης επιτρέπουν αυτόματα τα cookies. Ωστόσο μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των cookies ή να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να ειδοποιείστε πριν την αποθήκευση cookies. Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο ότι σε περίπτωση άρνησης των cookies που αφορούν τη λειτουργία του ιστότοπου μας, η λειτουργικότητά του θα είναι περιορισμένη.

Ποια δεδομένα συλλέγονται από εμάς;

Ένα μέρος των online υπηρεσιών μας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς να εκτίθεται η ταυτότητά σας. Οιαδήποτε συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για τους εδώ αναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο μέτρο που απαιτείται για την επίτευξη αυτών.

 1. Κατά την κλήση της ιστοσελίδας μας: Για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στις πληροφορίες που επιθυμείτε, αποθηκεύονται στους διακομιστές μας δεδομένα για την εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών μας ή για σκοπούς που αφορούν την ασφάλεια, τα οποία καθιστούν πιθανή την ταυτοποίησή σας (π.χ. διεύθυνση IP, ημερομηνία, ώρα και σελίδες που επισκεφτήκατε). Όλα αυτά θα διαγραφούν όταν δεν είναι πλέον χρήσιμα.
 2. Κατά τη συμμετοχή σας σε έναν διαγωνισμό της devolo: Όνομα (προσφώνηση, όνομα, επίθετο), ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση (οδός, αρ., ΤΚ, πόλη, χώρα), γλώσσα, τηλέφωνο, φαξ, ιστοσελίδα.
 3. Κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο μέσω email: Αν εγγραφείτε για το ενημερωτικό μας δελτίο μέσω email, συλλέγουμε τα σχετικά απαιτούμενα ή τα κοινοποιημένα από εσάς στοιχεία, όπως για παράδειγμα: όνομα (προσφώνηση, όνομα, επίθετο) και τη διεύθυνση email σας.
 4. Κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα www.mydevolo.de ή. www.mydevolo.com για διαχείριση των συσκευών της σειράς προϊόντων Home Control και devolo Live Cam: συλλέγεται η διεύθυνση email σας (devolo ID), ο κωδικός πρόσβασης, το όνομα (προσφώνηση, όνομα, επίθετο), η ημερομηνία γέννησης και η γλώσσα. Μετά την εισαγωγή δεδομένων θα λάβετε ένα επιβεβαιωτικό email με μια σύνδεση ενεργοποίησης. Για τις συμπληρωματικές λειτουργίες (π.χ. δεδομένα καιρού) μπορείτε υπό Διευθύνσεις να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης (ονομασία, οδό, αριθμό οδού, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, χώρα) και την επιθυμητή ζώνη χρόνου, και υπό Αριθμό τηλεφώνου τον αριθμό τηλεφώνου σας.
 5. Όταν συνδέεστε στην ιστοσελίδα www.devolo-cc.de ή devolo-cc.de (ή με μια παραλλαγή ανάλογα με την εκάστοτε χώρα: *.com, *.ch, *.fr, *.at) για διαχείριση των προϊόντων devolo Professional στο devolo Control Center: διεύθυνση email, κωδικό πρόσβασης, ημερομηνία γέννησης και χώρα για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, καθώς και τα εκούσια δεδομένα προσφώνηση, όνομα, επίθετο, γλώσσα. Όταν καταγράφεται ένας τόπος ως υποχρεωτικό στοιχείο: ονομασία, εταιρεία, οδό, αριθμό οδού, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, χώρα.
 6. Αν αποφασίσετε να παραγγείλετε ένα eBooks ή ένα whitepaper, θα προβούμε στη συλλογή των εξής προσωπικών δεδομένων: όνομα (προσφώνηση, όνομα (ή ονόματα), επίθετο), διεύθυνση email, εργασιακός ρόλος, εταιρεία και κλάδος, καθώς και χώρα). Μετά την εισαγωγή των δεδομένων θα λάβετε ένα μήνυμα email με μια σύνδεση προς το παραγγελθέν eBook. Δια της παραγγελίας του eBook ή του whitepaper δηλώνετε επίσης ότι συναινείτε στη λήψη περαιτέρω πληροφοριών και προσφορών από την devolo AG μέσω email.
Το αν θα δώσετε ή όχι τα στοιχεία σας εναπόκειται στην ελεύθερη κρίση σας. Χωρίς αυτά τα στοιχεία, σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε μόνο σε περιορισμένο βαθμό ή και καθόλου.

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιεί η devolo AG τα δεδομένα σας;

Αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της επιλεγείσας υπηρεσίας. Η κλήση πληροφοριών γίνεται ψευδώνυμα με σκοπό τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των διαφημιστικών προσφορών και προσφορών προϊόντων της ιστοσελίδας μας, ενώ επιφυλασσόμαστε σχετικά με το δικαίωμα πραγματοποίησης στατιστικών υπολογισμών επί των ψευδώνυμων ή ανώνυμων συνόλων δεδομένων για λόγους ασφαλείας του συστήματος (αποτροπή κακόβουλης χρήσης), και αποθήκευσης με σκοπό τη βελτίωση του ιστότοπου και στατιστικής μελέτης. Περαιτέρω επακολουθεί επεξεργασία και χρήση των στοιχείων σας για άλλους σκοπούς μόνο εφόσον έχετε ρητά συναινέσει σε αυτή την περαιτέρω χρήση, π.χ. στα πλαίσια ενός διαγωνισμού ή συμμετέχοντας στο πρόγραμμα μπόνους και συνεργατών της devolo AG. Λεπτομερέστερες οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία, χρήση και μεταβίβαση των στοιχείων σας μπορείτε να βρείτε στην επόμενη ενότητα.

Επεξεργασία, χρήση και μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων

Για την απρόσκοπτη προσφορά των υπηρεσιών μας, σε ορισμένες εταιρικές μας διαδικασίες απαιτείται η περαιτέρω μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε επιλεγμένους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Οιαδήποτε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για τους εδώ αναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο μέτρο που απαιτείται για την επίτευξη αυτών. Δεν μεταβιβάζουμε σε τρίτα μέρη τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν αυτό απαιτείται για την περαιτέρω εξέλιξη της σύμβασης ή αν έχετε ήδη ρητά συναινέσει σε κάτι τέτοιο.

 1. Στους διαγωνισμούς της devolo χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τη συμμετοχή σας, την ενημέρωση των νικητών και την αποστολή των επάθλων.
 2. Αν εγγραφείτε για το ενημερωτικό μας δελτίο μέσω email, χρησιμοποιούμε τα σχετικά απαιτούμενα ή τα κοινοποιημένα από εσάς στοιχεία για την κατά τακτά διαστήματα αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου προς εσάς
 3. Σε περίπτωση χρήσης ενός dLAN Hotspot μεταβιβάζουμε περαιτέρω τα στοιχεία χρήστη σας και τα στοιχεία τοποθεσίας του dLAN Hotspot σας στην hotsplots GmbH, Rotherstraße 22, 10245 Βερολίνο, Γερμανία, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την hotsplots GmbH. Λεπτομέρειες σχετικά μπορείτε να βρείτε υπό ΓΟΣ και χρήση dLAN Hotspot της hotsplots GmbH.
 4. Δια της παραγγελίας του eBook ή του whitepaper δηλώνετε επίσης ότι συναινείτε στη λήψη περαιτέρω πληροφοριών και προσφορών από την devolo AG μέσω email.
Σε κάθε περίπτωση, το εύρος των μεταβιβαζόμενων δεδομένων περιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό του Ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας δεδομένων (BDSG) στο απαιτούμενο ελάχιστο επίπεδο. Κοινοποιήσεις προσωπικών δεδομένων προς κρατικές υπηρεσίες και αρχές πραγματοποιούνται μόνο στα πλαίσια υποχρεωτικών εθνικών νομοθετικών διατάξεων ή όταν η περαιτέρω μεταβίβαση είναι υποχρεωτική σε περίπτωση επιθέσεων εναντίον της δικτυακής μας υποδομής, για ποινικούς λόγους και για την επιβολή άλλων νόμιμων κυρώσεων.

Μέτρα ασφαλείας για την προστασία των αποθηκευμένων στα συστήματά μας δεδομένων

Εφόσον συλλεχθούν δεδομένα από εμάς, αποθηκεύονται τα δεδομένα σας σε ειδικά προστατευόμενους διακομιστές στη Γερμανία. Η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή μόνο για λίγα ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα, με καθήκοντα εμπορικής, συγγραφικής ή τεχνικής φροντίδας. Για την αποτροπή απώλειας ή κατάχρησης των αποθηκευμένων δεδομένων της devolo AG, τηρούμε έναν μεγάλο αριθμό τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ασφαλείας, οι οποίες εξετάζονται τακτικά και προσαρμόζονται σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Σας εφιστούμε την προσοχή στο ότι ενόψει της δομής του Διαδικτύου είναι πιθανό ότι οι κανόνες της προστασίας δεδομένων και τα ως άνω μέτρα ασφαλείας δεν τηρούνται από άλλα άτομα ή οργανισμούς που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης μας. Ειδικά τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε μη κρυπτογραφημένη μορφή - ακόμη και μέσω email - μπορούν να αναγνωσθούν από τρίτους. Από τεχνική άποψη, δεν έχουμε καμία δυνατότητα επιρροής σχετικά με το ζήτημα αυτό. Εναπόκειται στην ευθύνη του χρήστη να προστατεύσει από ενδεχόμενη κατάχρηση τα από αυτόν διατιθέμενα δεδομένα είτε μέσω κρυπτογράφησης είτε με άλλους τρόπους. Το από εμάς προσφερόμενο online περιεχόμενο περιλαμβάνει συνδέσεις προς άλλους ιστότοπους. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα επιρροής σχετικά με το αν οι έχοντες την ευθύνη σχετικά με τη λειτουργιά αυτών τηρούν τα εκ του νόμου περί προστασίας δεδομένων οριζόμενα.

Το δικαίωμα πληροφόρησης, καθώς και διόρθωσης, απαγόρευσης χρήσης και διαγραφής των δεδομένων

Εκ του ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας δεδομένων έχετε δικαίωμα πληροφόρησης καθώς και δικαίωμα διόρθωσης, απαγόρευσης χρήσης και διαγραφής των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που η διαγραφή έρχεται σε αντίθεση με εκ του νόμου, συμβατικές, εμπορικές ή φορολογικές προθεσμίες διατήρησης δεδομένων ή εξ άλλων λόγων που διαθέτουν έρεισμα στο νόμο, είναι δυνατό αντί διαγραφής να πραγματοποιηθεί μόνο απαγόρευση χρήσης των δεδομένων σας.

Ανάκληση συναίνεσης

Έχετε ήδη χορηγήσει ρητώς την ακόλουθη συναίνεση. Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο ότι οι συναινέσεις σας μπορούν να εξεταστούν από εσάς και να ανακληθούν οποτεδήποτε με μελλοντική ισχύ. Για τη δήλωση της ανάκλησης συναίνεσης για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων έχετε για τις παρατιθέμενες περιπτώσεις τις εξής δυνατότητες στη διάθεσή σας:

 1. Κατάργηση συνδρομής στο ενημερωτικό δελτίο της devolo μέσω email: Η κατάργηση της συνδρομής σας στο ενημερωτικό δελτίο μας που διατίθεται μέσω email είναι δυνατή οποτεδήποτε και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω μίας ειδικής σχετικής σύνδεσης στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου.
 2. Διαγραφή λογαριασμού πελάτη στον ιστότοπο www.mydevolo.de ή www.mydevolo.com: Παρακαλούμε στείλτε από την εγγεγραμμένη σας διεύθυνση email ένα μήνυμα email προς τη διεύθυνση support@devolo.de .
 3. Διαγραφή λογαριασμού πελάτη στον ιστότοπο www.devolo-cc.de ή devolo-cc.de (ή με μια παραλλαγή ανάλογα με την εκάστοτε χώρα: *.com, *.ch, *.fr, *.at): Παρακαλούμε στείλτε από την εγγεγραμμένη σας διεύθυνση email ένα μήνυμα email προς τη διεύθυνση support@devolo.de .
 4. Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που αφορούν την παραγγελία ενός eBook ή whitepaper: Στείλτε ένα μήνυμα email με το όνομα, το επίθετο και τη διεύθυνση email σας προς support@devolo.de.
Το περιεχόμενο της συναίνεσης σχετικά με το σύστημα παραγγελιών έχει ως εξής: "Έχω αναγνώσει τους ΓΟΣ και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και συναινώ στην ισχύ τους.“ Το περιεχόμενο της συναίνεσης σχετικά με τη διαφήμιση μέσω email με το ενημερωτικό δελτίο έχει ως εξής: "Ναι, επιθυμώ να εγγραφώ στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της devolo και να λαμβάνω πληροφορίες σχετικά με το νέο λογισμικό για το προϊόν μου, πρόσβαση σε online σεμινάρια, νέα για προϊόντα καθώς και αποκλειστικούς διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες. Μπορώ να ανακαλέσω οποτεδήποτε τη συναίνεσή μου."

Επικοινωνία

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή προτάσεις αναφορικά με την προστασία δεδομένων, θα μας χαροποιούσε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της devolo AG
Stephan Classen
Charlottenburger Allee 67
D-52068 Aachen
Email: datenschutz@devolo.de

Προστασία ανηλίκων

Τα άτομα κάτω των 18 ετών θα πρέπει να μην θέτουν στη διάθεσή μας προσωπικά δεδομένα χωρίς την έγκριση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Δεν ζητούμε προσωπικά δεδομένα από παιδιά και έφηβους. Δεν συλλέγουμε τέτοια δεδομένα εν γνώσει μας και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Google

Όποτε επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα της devolo AG είναι πιθανό να αποθηκεύονται στους διακομιστές μας στοιχεία αναφορικά με την πρόσβασή σας (ημερομηνία, ώρα, οι σελίδες που επισκεφτήκατε). Τα δεδομένα αυτά δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα, καθώς είναι ανώνυμα. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.
Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, στο εξής "Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί με τη σειρά του cookie, τα οποία καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης των ιστοσελίδων μας από εσάς και την παροχή online υπηρεσιών. Τα στοιχεία που δημιουργούνται από τα cookie σχετικά με τη χρήση των ιστοσελίδων και των online προσφορών από εσάς μεταφέρονται στις Η.Π.Α. από την Google και αποθηκεύονται εκεί. Η devolo AG χρησιμοποιεί το Google Analytics με την επέκταση "gat._anonymizeIp()", ούτως ώστε οι διευθύνσεις IP που μεταβιβάζονται στην Google προηγουμένως παραμένουν, συντομεύονται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας στην Ευρώπη, ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα απευθείας παραπομπής σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο. Η Google θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για την αξιολόγηση της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα, για την προετοιμασία αναφορών για εμάς σχετικά με διαδικτυακές δραστηριότητες και για τη δημιουργία και παροχή περαιτέρω υπηρεσιών που αφορούν τη χρήση των ιστοσελίδων και του Διαδικτύου. Επίσης η Google θα μεταβιβάζει σε τρίτους τις πληροφορίες αυτές, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από τον νόμο ή εάν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα για λογαριασμό της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιτρέψει τη συσχέτιση της διεύθυνσης IP σας με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση του cookie του Google Analytics μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι σε αυτή την περίπτωση πάντως δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε οποτεδήποτε να αντιταχθείτε στη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του Google Analytics, με ισχύ για το μέλλον, μέσω ενός προσθέτου της Google για το πρόγραμμα περιήγησής σας.
Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε τη συλλογή δεδομένων από το Google Analytics, με το να μην εγκαταστήσετε καμία προσθήκη για το πρόγραμμα περιήγησής σας (π.χ. επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας μέσω μιας κινητής τερματικής συσκευής, όπως ένα smartphone ή μία ταμπλέτα). Περαιτέρω μπορείτε μέσω αυτής της σύνδεσης να αντιταχθείτε και έναντι της χρήσης του Google Analytics στο μέλλον. Κατά την ενεργοποίηση της σύνδεσης τοποθετούμε στο πρόγραμμα περιήγησής σας ένα cookie, το οποίο μας σηματοδοτεί ότι πρέπει να απαγορευθεί η χρήση του Google Analytics στην τερματική συσκευή σας. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτή η εναντίωση θα πρέπει να δηλωθεί εκ νέου από εσάς, εάν καταργήσετε τα cookie από το πρόγραμμα περιήγησής σας.
Ο ιστότοπος αυτός περαιτέρω χρησιμοποιεί ως πρόγραμμα-πελάτη του AdWords το Google Conversion Tracking, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA -στο εξής "Google"). Το Google Adwords τοποθετεί ένα cookie στον υπολογιστή σας ("Conversion Cookie"), εφόσον καταφτάσετε στην ιστοσελίδα μας μέσω μίας διαφήμισης της Google. Τα cookie αυτά παύουν να έχουν ισχύ μετά από 30 ημέρες και δεν αποσκοπούν στην ατομική σας αναγνώριση. Αν επισκεφτείτε κάποιες σελίδες μας και δεν έχει λήξει η ισχύς του cookie ακόμη, εμείς και η Google είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε ότι κάποιος έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και προωθήθηκε στη σελίδα μας κατ' αυτόν τον τρόπο. Κάθε πελάτης του AdWords λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Τα cookie δεν μπορούν αξιοποιηθούν περαιτέρω για τον εντοπισμό χρηστών μέσω των ιστοσελίδων των πελατών του AdWords. Οι συλλεγείσες με τη βοήθεια του conversion cookie πληροφορίες αποσκοπούν στην προετοιμασία στατιστικών μετατροπής επισκέψεων που θα χρησιμοποιηθούν από τους πελάτες του AdWords, εφόσον έχουν επιλέξει τη χρήση της λειτουργίας Conversion Tracking (παρακολούθηση μετατροπών επισκέψεων). Οι πελάτες του AdWords πληροφορούνται τον συνολικό αριθμό χρηστών, οι οποίοι έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και στη συνέχεια προωθήθηκαν σε μια σελίδα η οποία διαθέτει μια ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής επισκέψεων. Ωστόσο δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία η οποία θα τους επέτρεπε να προβούν στην ατομική αναγνώριση οιουδήποτε χρήστη. Αν δεν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στη διαδικασία παρακολούθησης, μπορείτε να μην επιτρέψετε την τοποθέτηση του απαιτούμενου σχετικού cookie - ορίζοντας τη σχετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας, βάσει της οποίας απενεργοποιείται γενικά η αυτόματη τοποθέτηση cookie. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα cookie για την παρακολούθηση των μετατροπών, ορίζοντας τη σχετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας, βάσει της οποίας τα cookie του τομέα "googleadservices.com" θα αποκλείονται.
Με τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας δηλώνετε τη συμφωνία σας αναφορικά με την επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων σας από την Google, κατά τον εδώ περιγραφόμενο τρόπο και μεθοδολογία και για τον ήδη εκτεθέντα σκοπό. Να έχετε υπόψη σας ότι η Google διαθέτει τις δικές της κατευθυντήριες γραμμές περί προστασίας δεδομένων, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις δικές μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν υπέχουμε κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες. Παρακαλούμε πριν τη χρήση των ιστοσελίδων μας να ενημερωθείτε σχετικά διαβάζοντας τις Διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε την αποστολή στην Google των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και εκείνων που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (περιλαμβ. της διεύθυνσης IP σας) καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Google, κάνοντας λήψη και εγκαθιστώντας το πρόσθετο για το πρόγραμμα περιήγησης που μπορείτε να λάβετε από τη διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Η devolo AG σας ενημερώνει ρητά ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω Διαδικτύου (π.χ. μέσω email) παρουσιάζει κενά ασφαλείας και δεν είναι δυνατή η κατά 100 % προστασία έναντι πρόσβασης τρίτων σε αυτά.
Η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του παρόχου υπηρεσιών, ειδικά οι αριθμοί τηλεφώνου/φαξ και η διεύθυνση email για επαγγελματική χρήση χαρακτηρίζεται ρητά ως μη επιθυμητή, εκτός εάν η devolo AG έχει προηγουμένως συναινέσει σε αυτήν εγγράφως ή σε περίπτωση ήδη υφιστάμενης επαγγελματικής επαφής. Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω, η devolo AG επιφυλάσσεται των νόμιμων μέτρων.

Με τη χρήση των υπηρεσιών μας , συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies . Περαιτέρω πληροφορίες OK