Στοιχεία άδειας

Εδώ θα βρείτε όλα τα στοιχεία των αδειών λογισμικού της devolo και των τρεχόντων αδειών Ανοικτού Κώδικα καθώς και την αποποίηση ευθύνης ανά προϊόν.

dLAN® WiFi pro [1750i/e/c/x, 1200i/e]

Το παρόν πρόγραμμα ή υλικολογισμικό περιλαμβάνει λογισμικό ανοικτού κώδικα. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της άδειας μπορείτε να βρείτε στο αρχείο PDF.

dLAN® Hotspot

Το παρόν πρόγραμμα ή υλικολογισμικό περιλαμβάνει λογισμικό ανοικτού κώδικα. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της άδειας μπορείτε να βρείτε στο αρχείο PDF.

dLAN® 1200+ WiFi ac

Το παρόν πρόγραμμα ή υλικολογισμικό περιλαμβάνει λογισμικό ανοικτού κώδικα. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της άδειας μπορείτε να βρείτε στο αρχείο PDF.

dLAN® 500 AV Wireless+

Το παρόν πρόγραμμα ή υλικολογισμικό περιλαμβάνει λογισμικό ανοικτού κώδικα. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της άδειας μπορείτε να βρείτε στο αρχείο PDF.

dLAN® 500 WiFi

Το παρόν πρόγραμμα ή υλικολογισμικό περιλαμβάνει λογισμικό ανοικτού κώδικα. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της άδειας μπορείτε να βρείτε στο αρχείο PDF.

dLAN® 200 AV Wireless N

Το παρόν πρόγραμμα ή υλικολογισμικό περιλαμβάνει λογισμικό ανοικτού κώδικα. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της άδειας μπορείτε να βρείτε στο αρχείο PDF.

dLAN® TV SAT Multituner

Το παρόν πρόγραμμα ή υλικολογισμικό περιλαμβάνει λογισμικό ανοικτού κώδικα. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της άδειας μπορείτε να βρείτε στο αρχείο PDF.

dLAN® pro 1200+ WiFi ac

Το παρόν πρόγραμμα ή υλικολογισμικό περιλαμβάνει λογισμικό ανοικτού κώδικα. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της άδειας μπορείτε να βρείτε στο αρχείο PDF.

dLAN® pro 500 Wireless+

Το παρόν πρόγραμμα ή υλικολογισμικό περιλαμβάνει λογισμικό ανοικτού κώδικα. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της άδειας μπορείτε να βρείτε στο αρχείο PDF.

dLAN® 200 AVpro Wireless N

Το παρόν πρόγραμμα ή υλικολογισμικό περιλαμβάνει λογισμικό ανοικτού κώδικα. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της άδειας μπορείτε να βρείτε στο αρχείο PDF.


Με τη χρήση των υπηρεσιών μας , συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies . Περαιτέρω πληροφορίες OK