devolo tänker ännu längre

devolo satsar på miljövänlig utveckling och produktion. Hållbar tillverkning. Spara på resurserna. Spara energi. Att vara företagare betyder även att ta ansvar. Denna utmaning antog devolo redan när företaget grundades 2002.

Som marknadsledande vill vi inte bara utveckla innovativa produkter utan även satsa på en hållbar miljöpolicy. Med den nya logotypen ”Follow Green” vill vi hjälpa dig att välja rätt produkt beträffande miljövänlighet och säkerhet.

devolo Green IT

Spara energi. PowerSave 90 % mindre.

devolos intelligenta PowerSave-teknik sparar 90 procent energi – helt automatiskt. Det patenterade strömsparläget känner av om datorn som är ansluten till Powerline-adaptern är påslagen eller avstängd och anpassar adapterns driftsstatus därefter. Enkelt men genialt – genialiskt enkelt. Produkter med PowerSave-logotypen har den lägsta energiförbrukningen i sitt marknadssegment.

Spara energi. PowerSave 90 % mindre.
Spara på resurserna. Highly Recyclable.

Spara på resurserna. Highly Recyclable.

devolos produkter med Highly-Recyclable-sigillet består till hög grad av återvinningsbara material. Plastmaterial kan t.ex. återvinnas utan att tära på naturresurserna. Alla produkter med detta sigill har den högsta andelen återvinningsbara material i sitt marknadssegment. För lagstadgad avfallshantering har alla Highly-Recyclable-produkter en hög andel återvinningsbart material.

Ta ansvar. Active Waste Management.

devolo tänker redan idag på framtiden. Alla produkter ska återvinnas optimalt när dess livslängd är slut. För att kunna säkerställa detta krav måste man dock ställa sig några frågor. Vilka framtidsanpassade material kan man använda? Hur passar en produktkonfiguration in i det naturliga kretsloppet? Därför deltar devolo aktivt i fonder som upprättats för hållbar och ansvarsfull avfallshantering av produkter.

Ta ansvar. Active Waste Management.
Hållbar tillverkning. RoHS Compliant.

Hållbar tillverkning. RoHS Compliant.

devolo satsar redan under produktutvecklingen på hållbara material. Företagets produkter konstrueras med de modernaste och miljövänligaste plastmaterialen och elektronikkomponenterna. Enligt EG-direktivet innehåller devolo-produkterna inga farliga ämnen.

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi kan använda cookies . Mer information OK