Om devolo AG

Ett företag som förbinder

Sedan 2002 utvecklar devolo AG innovativa powerline- och datakommunikationsprodukter för privatkunder och professionella användare. På så sätt gör vi inte bara den uppkopplade världen tillgänglig i hemmet och på företag, utan för alla människor. Vårt mål är att göra den komplexa datakommunikationsvärlden enklare. Med detta krav utvecklar vi gemensamt framtidsorienterade produkter och lösningar.

devolo AG Germany
devolo dLAN® Adapter

Innovativa powerline-produkter

dLAN®-Powerline är kärntekniken i vårt företag. Den är den enda enkelt utbyggbara nätverksteknik som erbjuder såväl hög kapacitet och stabilitet som säkerhet. dLAN® använder befintlig kabelstruktur som elledningar, koaxialkablar eller tvåtrådsledningar och kan därför användas effektivt överallt. Vi satsar på internationella standarder och är medlem i konsortierna IEEE och Powerline® Powerline Alliance.

I hem världen över

Vårt hjärta klappar i mitten av Europa, men devolo-produkter finns i hem över hela världen. Parallellt med vår distribution via elektronikkedjor och fackhandel har vi etablerat ett OEM-företag med vilket devolo utrustar stora telekombolag och internetleverantörer. Dessutom är energibranschen en drivande kraft med sin efterfrågan på innovativa kommunikationslösningar för Smart Grid, framtidens energinät.

devolo dLAN® family
devolo dLAN® Adapter

Världsledande på marknaden

Sedan 2009 är devolo ledande på världsmarknaden i powerline-segmentet och står för innovativa premium-nätverksprodukter. Flera förstaplaceringar i tester och utmärkelser i fackpressen samt över 33 miljoner levererade dLAN®-adaptrar bevisar vår framgång. Trots framgångarna och de höga kraven på en dynamisk marknad förblir devolo ett ägarlett företag.

Vi bygger på framgång

Grunden för framgångarna är våra medarbetare, som har gjort devolo till ett företag med anseende världen runt. Omkring 50 procent av personalen är sysselsatt med utveckling. På så sätt arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vår dLAN®-teknik med egna patenterade lösningar – för effektivare, säkrare, energisnålare och miljövänliga produkter. Genom hållbar handel tar vi ett särskilt ansvar för våra kunder och miljön.

devolo Engineering
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi kan använda cookies . Mer information OK