Det som räknas för oss

devolo bygger sin verksamhet på en värdeorienterad företagsutveckling med hållbart tänkande och hållbar handel. Våra riktlinjer bygger på efterfrågan och ansvar.
Dessa värden uppfylls och förverkligas dagligen hos devolo. De utgår från personalen och är fast rotade i företaget.

1. Kundorientering

Vi talar samma språk som kunderna, vi lyssnar på dem och lär oss. Därför förstår vi marknaden och dess krav. Kundorienterad handel är grunden för alla områden inom vårt företag.

2. Kvalitet

Det är vårt krav på oss själva att vara kvalitetsledande och marknadsledande. Därför uppvisar vi högsta servicenivå från första till sista kontakten med våra kunder och affärspartner och satsar på utveckling av egna patenterade lösningar.

devolo clients quality
devolo Innovation

3. Innovation

devolo uppskattas för sin utvecklingskapacitet över hela världen. Våra tekniska lösningar och innovationer är alltid steget före, därför är vi den mest attraktiva leverantören världen över. Vi ger impulser till marknaden.

4. Koncentration

Vi koncentrerar oss på kärnkompetens: vår teknik möjliggör intelligent och effektiv datakommunikation. Tack vare denna fokusering på vår förmåga uppnår vi hållbar framgång.

5. Medarbetare

Våra medarbetare är vår kunskaps- och erfarenhetspotential. Vi ökar vår förmåga genom kontinuerlig, marknadsorienterad vidareutbildning där vi främjar framgångsorienterat och kvalitetsmedvetet tänkande och handel.

6. Partnerskap

Vår företagskultur präglas av partnerskap och laganda. Öppenhet för dialog och professionellt arbete är grundstenar i vårt samarbetet med andra och präglar våra medarbetare.

7. Stabilitet

Vårt mål är en hållbar, lönsam tillväxt som säkrar arbetsplatserna och företagets framtid.

devolo employees
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi kan använda cookies . Mer information OK