devolo erbjuder mer

Varje dag väljer människor världen devolo-produkter eftersom devolo erbjuder mer. Detta åtagande gäller även gentemot medarbetarna och devolo strävar därför efter att erbjuda mer som arbetsgivare.
Med början i en modern nybyggd företagsbyggnad via professionellt lagarbete till en prestationsbaserad lön.

Utveckling

Medarbetarna står alltid i fokus hos devolo. En intensiv arbetsintroduktion de första månaderna är grunden för en god start. Den etablerade platta hierarkin underlättar arbetet i ett motiverat team som satsar på ömsesidigt stöd och som driver sina projekt med engagemang. Regelbundna feedbacksamtal möjliggör utveckling i företaget och öppnar chanser till ökat ansvar.

devolo - Jobs - Utveckling
devolo - Jobs - Idéer i förgrunden

Idéer i förgrunden

Nya idéer och konceptförslag uppskattas särskilt hos devolo. Regelbundna medarbetarundersökningar om företags- och produktutveckling gör det möjligt för medarbetarna att bidra till utvecklingen. För att konsolidera arbetet i teamet och för att fastställa gemensamma mål utgör regelbundna samtal i teamet ett fast inslag i samarbetet. Det sker inte bara i konferensrummet utan även på regelbundna träffar på utvalda orter för att främja sammanhållning och innovationskraft.

Kompetens genom vidareutbildning

I utförliga samtal med ledningen definierar man individuella vidareutbildningar för att varje medarbetare ska kunna upprätthålla sin kompetens på samma höga nivå och för att kunna vidareutvecklas. Regelbundna vidareutbildningsåtgärder är fasta inslag i arbetet. Exempelvis står kurser i affärsengelska alltid på programmet.

devolo - Jobs - Kompetens genom vidareutbildning
devolo - Jobs - Prestationer belönas

Prestationer belönas

devolo satsar på en rättvis prestationsbaserad lön. De regelbundna feedbacksamtalen som är fasta inslag i personalutvecklingen visar även på potentialen för en hållbar karriär i företaget. Många kolleger är levande exempel på denna utveckling.

Dynamisk personal

Den informella internkommunikationen hos devolo främjas på alla möjliga sätt, med kaffehörnor på varje våning och gemensamma träningsaktiviteter på lunchen. Vår löpträning är en etablerad tradition och på entréplanet finns en avdelning med omklädningsrum och duschar.

devolo - Jobs - Dynamisk personal
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi kan använda cookies . Mer information OK