De tio vanligaste frågorna från de sökande

devolo-grundaren och styrelsordförande Heiko Harbers svarar på de sökandes frågor.

Vilken status har medarbetarna hos devolo?

Medarbetarna är företagets viktigast resurs – de är avgörande för framgången. Jag sätter stort värde på en god relation och ett samarbete med vänlighet och respekt. Särskilt viktigt för mig är lagtänkandet som underlättas av korta kommunikationsvägar i en platt hierarki.

Hur ser vidareutbildningsmöjligheterna ut hos devolo?

Internutbildningen är ett viktig fast inslag i personalutvecklingen hos devolo. Det gäller både för fackteknisk vidareutbildning och intern språkutbildning i engelska.

Vilka karriärs- och utvecklingsmöjligheter erbjuds?

”Utveckling genom ansvar” är ledordet. Varje medarbetare har chansen att vidareutvecklas och att utöka sitt ansvarsområde och på så sätt utforma sin karriär hos devolo.

Heiko Harbers - CEO devolo AG

Hur är förhållandet mellan enskilt arbete och lagarbete?

Vi har en hög andel lagarbete inom alla områden hos devolo som främjas genom regelbundna projekt- och teammöten där vi stämmer av våra mål. Bedömningen av en medarbetare beror i hög grad på hur mycket personen kommer in i företaget som en del av devolo.

Hur fungerar introduktionsfasen?

En solid introduktionsfas är grunden för en god utveckling i företaget. Det är ett tema vi tar med stort allvar hos devolo och som stöttas av avdelningscheferna. I denna fas är det mycket viktigt med regelbundna feedbacksamtal för att stötta de första stegen i företaget genom konstruktiv feedback.

Hur ser min arbetsplats ut hos devolo?

devolos nya företagsbyggnad är utformade helt efter våra krav. Vi satsar på samarbete i små kontor med 2 till 3 medarbetare i varje rum. Vi har konferensrum och kommunikationsytor på varje våning. Konventionella kontorslandskap finns inte hos devolo.

Hur är verksamheten utrustad – hur är det med säkerhetsutrustning och miljötänkande?

Säkerhet och miljötänkande är en viktig del av arbetet hos devolo. Att alla standarder är uppfyllda när det gäller miljö och arbetssäkerhet är självklart. Förutom moderna arbetsplatser på kontoren har varje medarbetare en enastående teknisk utrustning för utveckling och marknadsföring av framtidsorienterade produkter.

Hur är arbetstiderna reglerade?

Vi har 40-timmars arbetsvecka (måndag till fredag), med stora flexmöjligheter för varje medarbetare. Rent konkret innebär det att man ska vara på plats minst fyra timmar om dagen och därutöver är fri att förlägga sin arbetstid som man vill. Naturligtvis måste även hänsyn tas till att vanliga kontorstider är mellan 8:30 och 17:00.

Vilken ledningsstil väntar mig?

devolo satsar på en kooperativ och målinriktad ledningsstil. Alla medarbetare får tydliga mål och möjligheter om hur de kan utvecklas framgångsrikt i företaget. Grunden är feedbacksamtalen som även hålls efter introduktionsfasen med jämna mellanrum.

Vilken struktur har företaget?

devolo är ett aktiebolag där 95 procent av ägarna sitter i styrelsen. devolo är i så måtto ett ägarlett företag som växer stabilt och finansierar sin tillväxt med egenhändigt skapat kapital.

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi kan använda cookies . Mer information OK